Historien om Schiffergesellschaft till Lübeck

Skepparsällskapets hus (Schiffergesellschaft) är en av de vackraste och mest kända medelälders restaurangerna i Lybeck. Med sin i rött tegel uppbyggda trappstegsgavel, det förgyllda skeppet som väderleksfana och den konstnärliga rokoko-ingangsdörren väcker denna byggnad stort interesse hos lokalbefolkningen och turister.

Först kommer man in i den- pa senare tid byggda vestibule – förbi den mexikanska skeppspojken och sedan in i hallen, det egentliga huvudrummet. Sittplatserna i hallen, det s.k. 'gillet' är de ursprungliga.

Bord och bänkär är av tjocka timrade ekplankor. I dessa 'gillen' satt för i tiden skepparna, indelade efter de hamnar till vilka de seglade samt efter de köpmän de arbetade för. Vid väggen som vetter mot ingangen, lätt upphöjt,finns det ett slutet 'gille', den s.sk. bikstolen, som var aldermännens sittplatts.

Härifran överblickade de hela hallen och faddade beslut samt klandrade olämpligt uppträdande.
Mittemot bikstolen hänger 'han- och spottavlan', som visar vilket strängt regemente som fördes pa den tiden.

De fran taket hängende skeppsmodellerna bildar en säregen dekoration. Den äldsta modellen bär artalet 1607. Även tva galärer fran medelhavet befinner sig bland dessa.

Under ledning av W.Steffen & G.Birnstingl är ca. 100 medarbetare ansvariga för mat,dryck och sevice.

Schiffergesellschaft har ülats för 350 personer. Den gemytliga baren i 'Gotteskeller' (guds källare) är en mycket omtyckt träffpunkt före och efter en god maltid.

***


ContactImprintSitemap